Aller au contenu principal

Xin và Cho…

8. mai 2012

Xin cho tôi đừng nghe lời niệm Phật

của những người gian dối

Xin cho tôi đừng nghe lời thỏ thẻ

của những kẻ mánh mưu

Xin cho tôi đừng nghe lời ngọt ngào

của những người ích kỷ

Xin cho tôi đừng nghe lời trấn an

của những kẻ tay sai, phản bội

Xin cho tôi đừng thấy

những con dao đâm lén sau lưng

Xin cho tôi đừng thấy

những cái nhếch mép cười đểu giả

Xin cho tôi đừng thấy

những hành động vô nhân thất đức

vất, hắt, đổ ra như rác rưởi

hầu che được mắt thế gian

của những người tự rêu rao

chỉ có mình ta mới đúng cái giống người

Xin cho tất cả những hạng người ấy

được lên Thiên Đàng Niết Bàn

vì họ đã cho đời nhiều bài học trắng mắt.  

MTT, 08.05.2012

Commentaires fermés