Aller au contenu principal

Chúc Tết Quý Tỵ – Meilleurs Voeux pour l’année du serpent 2013

2. février 2013

Ngày mai ông Táo về trời

Xin với Ngọc Hoàng biến cải thế gian

Cho còn toàn tốt toàn hay

Đứa nào gian ác bỏ vào vạc thiêu,

Trời rằng nhân quả trắng đen

Đến ngày đến tháng tức thì biết ngay

Cớ chi sầu muộn lo âu

Thiên thu đã định chạy đâu cho cùng!

Ha ha hi hi hu hu…

MTT 2013
http//:mttuyet.wordpress.com

Bay trên thành phố:

Bay trên thành phố - MTT Tết Quý Tỵ 2013

Bay trên thành phố – MTT Tết Quý Tỵ 2013

Hoàng hôn trên Hà Tiên:

Hoàng hôn trên Hà Tiên - Le soleil se couche sur Ha Tien - MTT Année du serpent 2013

Hoàng hôn trên Hà Tiên – Le soleil se couche sur Ha Tien – MTT Année du serpent 2013

Commentaires fermés