Skip to content

The princess and the citadel – Đưa nàng Mỵ Châu về lại Cổ Loa Thành

27/04/2013

The princess and the citadel by Mathilde Tuyet Tran

(Đưa nàng Mỵ Châu về lại Cổ Loa Thành đăng bởi Outlook, Việt Nam thông tấn xã)

Outlook – Viet Nam News monthly publication, Number 99, January 2012

MTT_theprincess1

MTT_theprincess2

Publicités

Commentaires fermés