Aller au contenu principal

Quên…

28. juillet 2013
Quên  (pour quelqu'un que j'aime)  MTT juillet 2013

Quên (pour quelqu’un que j’aime) MTT juillet 2013

Quên

Có ai về thăm quê

Cho nhắn với cây si đầu xóm

Thăm hỏi rằng cành lá vẫn còn xanh,

Có ai về chợ trưa

Cho theo hỏi mẹ già tóc bạc

Vẫn còn nhớ quà chợ cho con,

Có ai về nẻo vắng cuối thu

Nắng gay chiếc đò không, ngủ yên

Cho người ngại qua sông, lỡ hẹn.

Có ai còn gặp anh

Cho nhủ một lời cuối

Người xưa không cần anh yêu nữa

Thời gian sắp hết, tin yêu không còn,

Anh đi đi,

tan theo khói mây, cuốn theo cát bụi,

lửa bốc trụi

thư cũ

hình cũ

ngày cũ,

tôi quên anh

…để ngày mới lại lên.

©Mathilde Tuyết Trần, France 2013

Commentaires fermés